finnova

مطالب بخش: نوآوری

کاربردهای استراتژیک Invest techs

11 شهریور 1399 بیشتر

اینشورتک (InsurTech) چیست؟

20 شهریور 1398 بیشتر

رویداد فینوکمپ آغاز به کار کرد

29 آبان 1396 بیشتر

رویکرد تازه فینووا در گفتگو با علی بدیعی مدیر فینووا

4 مرداد 1396 بیشتر