finnova

مطالب بخش: بازدید

بازدید رییس شورای عالی فضای مجازی از شتابدهنده فینووا

11 بهمن 1397 بیشتر

بازدید معاون فناوری اطلاعات بانک آینده از فینووا

3 بهمن 1397 بیشتر

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از مرکز فینووا در سنندج

3 آذر 1397 بیشتر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فینووا بازدید کرد

28 مهر 1397 بیشتر