finnova
5 دقیقه

پنل “پایان استارتاپ” در نمایشگاه الکامپ برگزار شد

نوشته ای ازامیر لشکری
29 تیر 1398

پنل “پایان استارتاپ” در سالن 10 و 11 الکام تاکز با حضور نیما نامداری، ناصر غانم زاده، عادل طالبی، رضا قربانی و محمد نائینی در نمایشگاه الکامپ برگزار شد.

رضا قربانی در ابتدای این پنل درباره پایان استارتاپ‌ توضیح داد: “زمانی که از پایان استارتاپ صحبت می‌کنیم درباره شکست استارتاپ‌ها صحبت نمی‌کنیم. این موضوع مانند سرنوشت پیکان است. پیکان که شکست خورده بود وارد ایران شد و دهه ۴۰ پیکان برای اولین بار در ایرن تولید شد؛ درنتیجه پیکان در ایران فراتر از ماشین رفت و آنقدر در ایران تولید شد که شکست نخورد بلکه تمام شد.”

او ادامه داد: “من دشمن استارتاپ‌ها نیستم ولی اتفاقی که در کشور افتاده است این است که ما می‌خواهیم همه مسائل و مشکلات کشور را با استارتاپ‌ حل کنیم. همه می‌خواهند فاندر شوند که این موضوع اشتباه است. در واقع این موضوع مانند آتش فشانی است که در حال منفجر شدن است. پایان استارتاپ یک سقوط جمعی است. شاید بهترین راه‌حل اموزش باشد ولی اموزش نیز یک چیز کلی است.”

سپس ناصر غانم‌زاده در این باره صحبت کرد و گفت: “من با وجود استارتاپ‌ها مخالف نیستم بلکه با روندی که استارتاپ‌ها طی کرده‌اند مخالفم. چراکه ما از ابتدا این موضوع را دولتی کردیم و این دولتی‌شدن باعث شد که یک اکوسیستم کارآفرینانه سالم در ایران شکل نگیرد چراکه دولت بزرگترین بازیگر این حوزه شد. در نتیجه با ورود دولتی‌ها به این موضوع، ورود پول رانتی نیز شد و باعث شد بسیاری از افراد به دلیل این پول و شوآف وارد استارتاپ شوند.”

نیما نامداری نیز درباره دو اتفاقی که باعث ورود دولتی‌ها به فضای استارتاپی ایران شد، توضیح داد و گفت: “اولین اتفاق این بود که دور اول سرمایه‌ها در استارتاپ‌ها تمام شد در نتیجه پول که در اختیار دولت بود، باعث ورود آنها شد. در حال حاضر نیز بخشی از استارتاپ‌ها مطرح کشور پولشان از منابع دولتی می‌آید. دومین اتفاق این است که دور اول استارتاپ‌هایی که در کشور شکل گرفته است در حوزه‌ای بودند که رگولاتوری در آنها معنا نداشت اما در دور دوم استارتاپ‌هایی معنادار شدند که رگولاتوری در آنها معنا پیدا می‌کرد. در نتیجه در سری دوم استارتاپ‌ها دولت ورود پیدا کرد و بازیگر اصلی فضای استارتاپی ایران شد.”

عادل طالبی نیز با بیان اینکه با پایان استارتاپ‌ها موافق است، توضیخ داد: “من موافقم که بخش خصوصی باید در حوزه استارتاپ‌ها ورود می‌کرد نه دولتی‌ها. اما با تمام انتقاداتی که به اکوسیستم استارتاپی وارد است من خیلی خوشحالم که این اکوسیستم شکل گرفت چراکه استارتاپ‌ها به کسب‌وکارها می‌توانند کمک کنند. ولی در کل به نظر من ادای استارتاپ‌ درآوردن تمام شده است ولی این اکوسیستم در حال بلوغ است.” طالبی همچنین گفت که عنوان پایان استارتاپ باید پایان دروغ‌های استارتاپ‌ها باشد.

نایینی نیز درباره پایان استارتاپ‌ها اینطور گفت: “پایان استارتاپ‌، پایان نادانی‌ها و کم‌سوادی‌های ماست و زمانی است که این اکوسیستم دارد بالغ و با تجربه می‌شود.”

 

منبع: راه پرداخت


ارسال نظر