مربیگری 1

چرا در برنامه جهت (مربیگری) شرکت کنیم؟

همراهی مربی در مسیر شروع و رشد استارتاپ نقشی اساسی در شکل گیری و کاهش خطاهای احتمالی دارد. مربیان استارتااپی افرادی هستند که علاوه بر دانش کافی در حوزه تخصصی خودشان، تجربه کاری و عملیاتی متفاوتی نیز دارند و همین امر باعث درک بهتر مسائل و عمق  نگاه به آن مسائل است. مربیان اغلب نقشی تسهیلگرانه دارند و گاها از خلق دوباره چرخ جلوگیری کرده و یا حتی ممکن است اختراع چرخی مناسب استارتاپ شما را پیشنهاد دهند.

معرفی برنامه جامع مربیگری فینووا

ما در فینووا با توجه به رسالت خود، یعنی حمایت از استارتاپ ها در تمام سطوح و کمک به ایجاد بستری برای رشد استارتاپ ها و توسعه اکوسیستم استارتاپی برنامه مربیگری برای استارتاپ های حوزه فینتک طراحی کرده ایم. در این برنامه استارتاپ ها پس از ارسال درخواست خود و پذیرش، در یک برنامه منسجم ۳ ماهه قرار می گیرند. این برنامه ۳ ماهه کمک می کند تا مسائلی که استارتاپ با آن روبرو است پاسخ داده شود.

جلسات مربیگری استارتاپ ها هر ۲ هفته یکبار به محوریت های تعیین شده برگزار می شود و ما در تمام جلسات استارتاپ را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد تا از روند رو به رشد آن اطمینان حاصل کنیم.

فرآیند کلی برنامه جامع مربیگری تا رشد استارتاپ های حوزه فینتک

مربیگری 2

مزایای همراهی مربی با استارتاپ شما:

  • کاهش ریسک و خطاهای احتمالی
  • کاهش زمان رسیدن یا بررسی مسائل
  • بهبود طراحی مسائل مربوط به استارتاپ ها
  • افزایش سرعت بررسی تغییرات بر اساس روند ها
  • بهبود عملکرد و افزایش بهره وری
  • دسترسی به شبکه ارتباطی جدید تر
  • توسعه مهارت ها در زمان کمتر

“یک مربی خوب علاوه بر انتقال دانش، کمک می کند سوالات بهتر و بیشتری در ذهن شما شکل بگیرد.”

همین حالا فرم درخواست خود را تکمیل کنید

مربیان فینووا

مربیگری 3

آرین افشار

مدیر ارشد فینووا