مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

مشاوران فینووا

حسن مختاریان

مشاور فنی

علیرضا بیدقی

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

امین آقاجانی

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی