مربیان 1

مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مشاوران فینووا

امین آقاجانی

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

حسن مختاریان

مشاور فنی