مربیان 1

مربیان فینووا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مشاوران فینووا

علیرضا بیدقی

مشاور فنی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

حسن مختاریان

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

امین آقاجانی

مشاور فنی