مربیان فینووا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مشاوران فینووا

امین آقاجانی

مشاور فنی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

حسن مختاریان

مشاور فنی