مربیان 1

مربیان فینووا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مشاوران فینووا

محمدحسین موذن

مشاور فنی

امین آقاجانی

مشاور فنی

حسن مختاریان

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی