مربیان 1

مربیان فینووا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

علی بدیعی

مدیر فینوتک

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مشاوران فینووا

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

محمدحسین موذن

مشاور فنی

امین آقاجانی

مشاور فنی

علیرضا بیدقی

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار