مربیان فینووا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

مشاوران فینووا

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

امین آقاجانی

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار