مربیان 1

مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مشاوران فینووا

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

امین آقاجانی

مشاور فنی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

حسن مختاریان

مشاور فنی