finnova
5 دقیقه

طراحی پیش بینی مالی برای استارتاپها

نوشته ای ازامیر لشکری
26 خرداد 1399

هر استارتاپ برای اینکه بتواند در کار خود موفق باشد بایستی برنامه مالی مدون و جامعی داشته باشد و برای تدوین آن از تجارب خود در کسب و کارهای دیگر و همچنین متخصصین و مشاوران این حوزه استفاده کنند.

پیش بینی مالی به استارتاپ ها این امکان را می دهد تا بتوانند جریان های هزینه ای خود را به درستی مدیریت کنند و عمده مسائل پیش رو از میزان درآمد تا حقوق و مزایای کارکنان و….. را پیش بینی کنند.این مساله به کسب و کارها کمک می کند تا کمتر دچار ضرر و زیان شوند و در برنامه های توسعه ای خود مشکل کمبود مالی نداشته باشند،همچنین اگر برنامه مالی جامعی داشته باشند در ارائه به سرمایه گذارها ،از جمله فینووا که در سرمایه گذاری حوزه فینتک فعال است، برای دریافت سرمایه کمتر دچار مشکل می شوند.استارتاپ ها بایستی درتدوین پیش بینی مالی  واقع گرا باشند نه خوش بین. حال برای اینکه بتوانیم این مدل کاربردی را را طراحی کنیم 7 گام پیش روی ما قرار دارد،برای اینکه این مسیر را بهتر را طی کنید و مطالب کاربردی در باب پیش بینی مالی استارتاپ ها را به شکلی کاربردی فرا بگیرید،مشخصات خود را وارد کنید و فایل طراحی پیش بینی مالی را به طور کامل دریافت کنید.

 

ارسال نظر