finnova
5 دقیقه

رگ تک (RegTech) چیست؟

نوشته ای ازامیر لشکری
6 شهریور 1398

نقش ناظر و ارزیاب مستقل در کشورهای توسعه یافته و در اغلب زمینه‌ها به رسمیت شناخته شده است و امروزه بیش از دو هزار شرکت در حوزه اندازه‌گیری و اجرای قوانین در سرتاسر دنیا با استفاده از ابزارهای فناورانه مشغول به ارائه خدمات هستند و استفاده از نهادهای مستقل در اندازه‌گیری و نظارت بر اجرای قوانین به یک الزام تبدیل شده است. یعنی قانون‌گذار ‌علاوه بر قانون‌گذاری، مجریان قانون و افرادی که مخاطب قانون بوده‌اند را ملزم به استخدام و بکارگیری شرکت‌ها و موسسات مستقل اندازه‌گیری و نظارت بر قانون کرده است. این موسسات و نهادها منفعت و موفقیت‌شان به اجرای دقیق قانون گره خورده و اعتبارشان در انجام مستقل و بی‌عیب و نقص این نظارت است.

مقررات و قوانین بانکداری و مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به صورت مستمر در حال تغییر هستند و بانک‌ها و موسسات مالی باید با این تغییرات همگام باشند. تکنولوژی نوظهوری به نام “رگ تک” به حل این مشکل کمک کرده است و به بانک‌ها کمک می‌کند که در جریان آخرین تغییرات و تحولات این حوزه قرار بگیرند.

رگ تک (RegTech) یا فناوری‌های قانون‌گذاری حاصل ترکیب دو کلمه Regulatory و Technology و به معنای «کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری کارآمد و کم‌هزینه با قوانین است. این مفهوم بعد از بحران مالی 2008 در پاسخ به افزایش استارتاپ‌های فین‌تک و افزایش حجم داده‌های دیجیتال در صنعت مالی و در پی آن افزایش قوانین مالی شکل گرفت تا در عین حفظ کارآمدی همراه با کنترل هزینه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و استارتاپ‌های فین‌تک حداکثر تطبیق‌پذیری با قوانین جدید را در کمترین زمان ممکن داشته باشد که البته در قدم‌های بعدی این مفهوم به کار قانون‌گذار نیز آمد و قانون‌گذاران مالی نیز در مراحل قبل و بعد از قانون‌گذاری از جنبه‌های مختلف تصمیمات خود باخبر شوند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند.

به عنوان نمونه، شرکت Sybenetix از ابزارهای تحلیل رفتاری برای نظارت بر افراد یک موسسه مالی استفاده می‌کند. با استفاده از این ابزار می‌توان رفتارهای غیرعادی و مشکوک را شناسایی کرد. بانک‌ها می‌توانند از این ابزار برای نظارت بر رفتار استفاده کنند.

ارسال نظر