درخواست حمایت از رویداد 1

درخواست حمایت از رویداد

متقاضی گرامی؛
خواهشمند است فرم زیر را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید. کارشناسان فینووا بر اساس اطلاعات مندرج در فرم، درخواست شما را ارزیابی نموده و از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی نتیجه بررسی را ظرف مدت 5 روز به شما اطلاع خواهند داد.