finnova
5 دقیقه

برگزاری دوره استارتاپ 8 هفته‌ای

نوشته ای ازامیر لشکری
25 فروردین 1395

مرکز فینووا با شعار توانمندسازی ستاره ها فعالیت خود را در 3 حوزه ایجاد فضای کارگروهی مشترک Coworking Space، شتاب‌دهنده Accelator  و سرمایه گذاری ارزش آفرین Venture Capital آغاز کرده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بر این است که در اردیبهشت ماه 1395 دوره ای با عنوان 8- week startup یا استارتاپ 8 هفته‌ای برگزار ‌شود که در این دوره استارتاپ‌ها با ایده‌هایی در حوزه های مختلف می‌توانند با برنامه ریزی‌های مناسب در قالب محتوای آموزشی، جلسات مشاوره و … در طول این دوره ایده خود را به استارتاپ قابل پذیرش در شتابدهنده تبدیل کنند.
تیم هایی که در این دوره ایده هایی در حوزه های (Fintech (financial technology یا فناوری و نوآوری در خدمات پولی بانکی (پولی، بانکی، مالی ،بورس ، بیمه و …) داشته باشند و در طول دوره استارتاپ 8 هفته ای ایده آن ها شرایط پذیرش در شتابدهنده را پیدا کند، می‌توانند در مرکز فینووا مشغول به فعالیت شده و در این مکان استارتاپ خود را به محصول قابل پذیرش در بازار تبدیل کنند.

ارسال نظر