finnova

مطالب بخش: مشهد

فضای کار اشتراکی فینووا با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در مشهد افتتاح شد

30 آذر 1397 بیشتر

افشار از افتتاح دو مرکز دیگر فینووا در خارج از تهران خبر داد

19 آبان 1397 بیشتر