finnova

مطالب بخش: سرمایه گذاری

گزارش سرمایه‌گذاری حوزه فینتک در ماه آگوست 2019

13 آبان 1398 بیشتر

‌ولث‌تک (WealthTech)

3 مهر 1398 بیشتر

گزارش سرمایه‌گذاری حوزه فینتک در ماه جولای 2019

16 شهریور 1398 بیشتر

پول هوشمند (Smart Money)

2 شهریور 1398 بیشتر

انکوباتورها چه کمکی به استارتاپ‌ها می‌کنند؟

1 مرداد 1398 بیشتر

راهنمای جذب سرمایه بذری (بخش دوم)

19 خرداد 1398 بیشتر

راهنمای جذب سرمایه بذری (بخش اول)

31 اردیبهشت 1398 بیشتر