finnova

مطالب بخش: رویداد

ارتباطات در فضای کار اشتراکی

15 تیر 1398 بیشتر

پنل شتابدهنده‌ها در رویداد جاده ابریشم با حضور آرین افشار مدیر فینووا برگزار شد

5 آبان 1397 بیشتر

رویداد «هفته استارتاپ تهران» با حمایت فینووا برگزار شد

10 شهریور 1397 بیشتر

اولین دوره رویداد «فینوکمپ» با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد

18 آذر 1396 بیشتر

رویداد فینوکمپ آغاز به کار کرد

29 آبان 1396 بیشتر

برگزاری 111 اُمین گردهمایی همفکر در مرکز نوآفرینی فردا «فینووا»

24 دی 1395 بیشتر