finnova

مطالب بخش: بانک

ترندهای جهانی فینتک در سال 2020

28 مهر 1399 بیشتر

لندتک؛ کاربرد فناوری در ارائه وام و تسهیلات

23 مهر 1398 بیشتر