صفحه اصلی استارت‌آپ‌ها ساتوا
ساتوا

ساتوا، سلامتکده اینترنتی تندرستی و آرامش است که میکوشد مرجع نگاهی نوین به تعادل و سلامتی باشد. سلامتی با در نظر گرفتن ویژگی های فردی، طبیعت وجودی و شرایط کنونی زندگی هر فرد! این سلامتی بر ۶ اصل ضروری ( آب و هوا، تحرک، تغذیه، خواب، جذب و دفع و سلامت روان استوار است. در ساتوا می توانید طبیعت خود را بهتر شناخته و در کنار کسب دانش در این حوزه با متخصصان نیز مشورت کنید. ساتوا در تمامی مراحل این سفر در کنار شما خواهد بود تا بتوانید در هماهنگی کامل با ویژگی های شخصی خود عمل کرده و سلامت باشید و بمانید زیرا بیماری فقط یک عدم تعادل است!

بهاره مازندرانی

بنیان گذار