صفحه اصلی
در این باره بیشتر بخوانید

شبکه‌سازی

۰۳/۰۵/۱۳۹۶

تیم‌های حاضر در فینووا، فرصت آشنایی با سرمایه‌گذاران بزرگ و متخصصان حوزه کارآفرینی را در اختیار خواهند داشت. این فرصت‌ها برای تبادل نظر، دریافت بازخورد برای رفع نواقص محصول و نزدیک‌کردن هر چه بیشتر آن به بازار انجام می‌شود.

تیم‌های حاضر در فینووا، فرصت آشنایی با سرمایه‌گذاران بزرگ و متخصصان حوزه کارآفرینی را در اختیار خواهند داشت. این فرصت‌ها برای تبادل نظر، دریافت بازخورد برای رفع نواقص محصول و نزدیک‌کردن هر چه بیشتر آن به بازار انجام می‌شود.

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید