صفحه اصلی
در این باره بیشتر بخوانید

امکانات عمومی

۲۰/۰۴/۱۳۹۶

تیم‌های حاضر در فینووا علاوه بر استفاده از امکاناتی از قبیل اینترنت، تلفن اختصاصی و اتاق جلسه می‌توانند فرصت کار و تعامل در کنار برترین استارتاپ‌ها را به دست آورند و از شبکه بزرگ کارآفرینان بهره‌مند شوند.

تیم‌های حاضر در فینووا علاوه بر استفاده از امکاناتی از قبیل اینترنت، تلفن اختصاصی و اتاق جلسه می‌توانند فرصت کار و تعامل در کنار برترین استارتاپ‌ها را به دست آورند و از شبکه بزرگ کارآفرینان بهره‌مند شوند.

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید