لحظه به لحظه با فینوکمپ! گزارش تصویری روز اول از رقابت ۱۴ روزه در حوزه فینتک

۳۰/۰۸/۱۳۹۶

۰۱

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17-01

18

19

20

Comments are closed.

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید