مراسم افطاری در فینووا

۳۰/۰۳/۱۳۹۵

در ماه میهمانی خدا، تصمیم گرفتیم که یک مراسم افطاری در فضای کار اشتراکی فینووا برگزار کنیم. این مراسم در روز شنبه ۲۹ خردادماه برگزار شد. تمامی تیم‌های حاضر در فینووا به این مراسم افطاری دعوت شدند، یک شب خوب را در کنار یکدیگر رقم زدند و افطار کردند.

در ماه میهمانی خدا، تصمیم گرفتیم که یک مراسم افطاری در فضای کار اشتراکی فینووا برگزار کنیم. این مراسم در روز شنبه ۲۹ خردادماه برگزار شد. تمامی تیم‌های حاضر در فینووا به این مراسم افطاری دعوت شدند، یک شب خوب را در کنار یکدیگر رقم زدند و افطار کردند.

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید