چهارمین جلسه Tehran DB

چهارمین جلسه رویداد TehranDB | تهران دی بی موضوع جلسه: Query Optimization in MongoDB سرفصل های اصلی این جلسه: Analyze Your Queries Applying appropriate Indexes

تاریخ برگزاری: 1396/11/24

چهارمین جلسه رویداد TehranDB | تهران دی بی

موضوع جلسه: Query Optimization in MongoDB

سرفصل های اصلی این جلسه:

  • Analyze Your Queries
  • Applying appropriate Indexes

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید