چهارمین جلسه NSTehran

در این برنامه فرزاد نظیفی درباره MVC 2.0 صحبت خواهد کرد: – مشکلات MVC – رفع مشکلات MVC – جلوگیری از تبدیل به Massive View Controller – پیشنهاد‌هات برای استفاده در پروژه‌های آینده

تاریخ برگزاری: 1396/11/26

در این برنامه فرزاد نظیفی درباره MVC 2.0 صحبت خواهد کرد:
– مشکلات MVC
– رفع مشکلات MVC
– جلوگیری از تبدیل به Massive View Controller
– پیشنهاد‌هات برای استفاده در پروژه‌های آینده

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید