پنجمین جلسه Tehran DB

پنجمین جلسه رویداد TehranDB | تهران دی بی موضوع این جلسه: انواع Replication در PostgreSQL در این جلسه قصد داریم در مورد انواع Replication در دیتابیس رابطه ای PostgreSQL صحبت و تبادل نظر داشته باشیم.

تاریخ برگزاری: 1396/12/15

پنجمین جلسه رویداد TehranDB | تهران دی بی

موضوع این جلسه: انواع Replication در PostgreSQL

در این جلسه قصد داریم در مورد انواع Replication در دیتابیس رابطه ای PostgreSQL صحبت و تبادل نظر داشته باشیم.

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید