پنجمین جلسه NSTehran

در این برنامه دو ارایه خواهیم داشت: امیرعباس موسویان درباره مدیریت حافظه در پلتفرم‌های اپل و مدیریت حافظه در سوییفت و امیر حسین فرساد نیز درباره reverse engineering صحبت خواهد کرد.  

تاریخ برگزاری: 1396/12/10

در این برنامه دو ارایه خواهیم داشت:

امیرعباس موسویان درباره مدیریت حافظه در پلتفرم‌های اپل و مدیریت حافظه در سوییفت و امیر حسین فرساد نیز درباره reverse engineering صحبت خواهد کرد.

 

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید