سومین جلسه Tehran DB

سومین جلسه دورهمی TehranDB | تهران دی بی با موضوع “?(Who is a Database Administrator (DBA ” برگزار خواهد شد. این جلسه قصد داریم در مورد نقش و وظایف DBA در شرکت ها صحبت کنیم.

تاریخ برگزاری: 1396/10/26

سومین جلسه دورهمی TehranDB | تهران دی بی با موضوع “?(Who is a Database Administrator (DBA ” برگزار خواهد شد.

این جلسه قصد داریم در مورد نقش و وظایف DBA در شرکت ها صحبت کنیم.

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید