سومین جلسه NSTehran

این کارگاه به منظور آشنایی iOS Developerهای ایرانی با یکدیگر و تعامل در زمینه های کاری و تکنولوژی های جدید می باشد. موضوع این جلسه درباره توسعه رابط کاربری (UI Development) و به صورت خاص Self Sizing می باشد.

تاریخ برگزاری: 1396/11/12

این کارگاه به منظور آشنایی iOS Developerهای ایرانی با یکدیگر و تعامل در زمینه های کاری و تکنولوژی های جدید می باشد.
موضوع این جلسه درباره توسعه رابط کاربری (UI Development) و به صورت خاص Self Sizing می باشد.

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید