دومین جلسه Tehran DB

در این جلسه ابتدا جناب کاوه صادقی گرمارودی درباره دیتاتایپ JSON در MySQL  و همچنین چگونگی استفاده از این نوع داده و مزایا و معایب آن صحبت خواهد کرد.

تاریخ برگزاری: 1396/9/28

در این جلسه ابتدا جناب کاوه صادقی گرمارودی درباره دیتاتایپ JSON در MySQL  و همچنین چگونگی استفاده از این نوع داده و مزایا و معایب آن صحبت خواهد کرد.

سخنرانان و برنامه

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید