از کارتیمی که حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

در این کارگاه قصد نداریم مبانی و مفاهیم تئوریک کار تیمی را آموزش دهیم بلکه تلاش می‌کنیم بستری فراهم شود تا هر کس رفتارش را در تیم در قالب فعالیت‌ها و بازی‌های گروهی تحلیل کند.

تاریخ برگزاری: 1396/5/25

سخنرانان و برنامه

در این کارگاه قصد نداریم مبانی و مفاهیم تئوریک کار تیمی را آموزش دهیم بلکه تلاش می‌کنیم بستری فراهم شود تا هر کس رفتارش را در تیم در قالب فعالیت‌ها و بازی‌های گروهی تحلیل کند. چرا که معتقدیم: «چیزی را یاد می‌گیریم که انجام داده باشیم و چیزی را به کار می‌گیریم که کشف‌کرده باشیم.» بنابراین، در این کارگاه کمتر سخنرانی می‌کنیم و بیشتر زمان کارگاه صرف تحلیل‌های جمعی خواهد شد. چیزی که در این کارگاه اهمیت دارد این است که هر فرد خودش چه چیزی را کشف می‌کند؟ متخصصان آموزش به این نتیجه رسیده‌اند که میزان یادگیری از طریق گوش کردنِ منفعل و یادداشت‌برداری بسیار کم است. ما تنها ۱۰ درصد آنچه را می‌خوانیم، ۲۰ درصد آنچه را می‌شنویم و ۳۰ درصد آنچه را که می‌بینیم به خاطر می‌سپاریم. اما با ترکیب کردن حواس، منحنیِ حافظه به‌طور چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند. به ترتیبی که ۵۰ درصد آنچه را که می‌بینیم و می‌شنویم، ۸۰ درصدِ آنچه را که در موقعیتی ویژه بیان می‌کنیم و ۹۰ درصدِ آنچه را بیان می‌کنیم و انجام می‌دهیم در ذهنمان می‌ماند. از طرف دیگر بازی‌ها برای افزایش یادگیریِ اطلاعات جدید و شکل‌گیری ایده‌های نو، حواس بیشتری را به کار می‌گیرند.

سخنرانان: محسن پوررمضانی – سیما ببرگیر

مدت زمان کارگاه: 4 ساعت

c001-01

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش اول

اول بودن مهمتر از بهتر بودن است

c001-02

قوانین بازاریابی برای موفقیت در بازار – بخش دوم

شناخت محصول مهم‌تر از کیفیت است

برای دریافت خبرنامه
و آگاهی از جدیدترین اتفاقات فینووا
رایانامه خود را ثبت نمایید