وبــلاگ فينــووا

سرمایه گذاری بزرگ بر روی استارتاپ tap30

استارتاپ tap30 یک سرویس هوشمند درخواست تاکسی است که در فینوا شکل گرفت و با جمع کردن یک تیم خوب توانست در مدت زمان کوتاهی به جذب سرمایه بپردازد و با موفقیت از فینوا خارج شود .

متــن کامــل