وبــلاگ فينــووا

مراسم افطاری در فینوا

افطاری فینوا در ماه میهمانی خدا تصمیم گرفتیم که مراسم افطاری در فضای کارگروهی مشترک فینوا برگزار کنیم . شنبه ۲۹ خردادماه را برای برگزاری این مراسم مناسب دیدیم و تمامی تیم های حاضر در فینوا به این مراسم افطاری دعوت شدند و یک شب خوب را کنار یکدیگر رقم زدیم

متــن کامــل