مراسم افطاری در فینووا

در ماه میهمانی خدا ، ماه رمضان تصمیم گرفتیم که مراسم افطاری در فضای کارگروهی مشترک فینووا واقع در برج فناوری امیرکبیر برگزار کنیم . شنبه ۲۹ خردادماه را برای برگزاری این مراسم مناسب دیدیم و تمامی تیم های حاضر در فینووا به این مراسم افطاری دعوت شدند و یک شب خوب را کنار یکدیگر رقم زدیم و به شکرانه یکسال سلامتی دیگر افطار کردیم .

Twitter Facebook Google+ LinkedIn