افزایش فضای فینوا

در دوهفته اخیر استقبال تیم ها از فضای کارگروهی مشترک فینوا ما را بر این داشت تا برای جذب تیم های بیشتر و ارایه خدمات با کیفیت بهتر فضای coworking space  را در برج فناوری امیر کبیر افزایش دهیم و در این مدت کم تیم های" بوتیک - کسبینو – پین تایم – آزمون سبز – لیمانزا – فول فکر" که پیش تر در لیست انتظار متقاضیان حضور در فضای کارگروهی مشترک ثبت نام کرده بودند توانستند به جمع فینوایی ها بپیوندند  تا بتوانند در کنار هم با چالش هاس کارتیمی آشنا شوند .

Twitter Facebook Google+ LinkedIn