مربیان فینووا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مشاوران فینووا

حسن مختاریان

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

امین آقاجانی

مشاور فنی