مربیان فینووا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مشاوران فینووا

علیرضا بیدقی

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

محمدحسین موذن

مشاور فنی

حسن مختاریان

مشاور فنی