مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مشاوران فینووا

حسن مختاریان

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

امین آقاجانی

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی

علیرضا بیدقی

مشاور فنی