مربیان فینووا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

مشاوران فینووا

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

علیرضا بیدقی

مشاور فنی

امین آقاجانی

مشاور فنی

حسن مختاریان

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار