مربیان 1

مربیان فینووا

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

علی بدیعی

مدیر فینوتک

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مشاوران فینووا

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

محمدحسین موذن

مشاور فنی

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

حسن مختاریان

مشاور فنی

یوسف قاسمی

مشاور حقوقی