مربیان 1

مربیان فینووا

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

مجید کیانپور

بنیان‌گذار شرکت شاپرک آبی

مشاوران فینووا

امین آقاجانی

مشاور فنی

حسن مختاریان

مشاور فنی

محمدحسین موذن

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

علیرضا بیدقی

مشاور فنی