مربیان فینووا

وحید غفارپور

مدیر داده شرکت ارتباط فردا

علی بدیعی

مدیر فینوتک

ابراهیم حسینی نژاد

متخصص حوزه پرداخت

نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

فیروزه کرمانشاه

هم‌بنیان‌گذار سرمایه‌گذاری کارایا

مشاوران فینووا

مازیار گنجه‌ای

مشاور کسب و کار

حسن مختاریان

مشاور فنی

علی حاجی زاده مقدم

مشاور کسب و کار

محمدحسین موذن

مشاور فنی

علیرضا بیدقی

مشاور فنی